ආදරෙයි ඔබට මා (E-nite 2011-Theme song)Link :- Promo Video (E-Nite 2011)

Link :- Batch Video (E-Nite 2011)

Link :-Making Of The Videos

රෑට පේන හීනේ හද ආදරේ කියයි
දෑස මානෙ පායා තරු සැඟවී වගෙයි
මේ තරම්ම ආදරේ මට නේද ජීවිතේ
සීත නෑ අද ඉන්නෙ ඔබ ලඟ පාලු නෑ රෑ සදා


පැතුවා සේ මාගෙ ලෝකයේ ආදරෙන් ඔබට ලංවෙලා
මියෙනා තුරා සසරේ සදා ආදරේ ඔබට මා


පිනි ඉහලා නිල්ල පුරා ඔබ සතපාලා
ඉරු සඳු දිවුරා සදා හදට ලංවෙලා
පෙම් රස උතුරා උමතු වීලා සිත් ආදරෙන් වෙලිලා
සිතු සේ මා මගෙ වූවා ඔබ සදා
රෝස යායක සුවඳ දීලා
මුලු ජීවිතේ ඔබම විලා
තරු දිලෙනා රැයක තුරුලු වී මැවුනා ඔබ හා


රෑට පේන හීනේ හද ආදරේ කියයි
දෑස මානෙ පායා තරු සැඟවී වගෙයි
මේ තරම්ම ආදරේ මට නේද ජීවිතේ
සීත නෑ අද ඉන්නෙ ඔබ ලඟ පාලු නෑ රෑ සදා


පැතුවා සේ මාගෙ ලෝකයේ ආදරෙන් ඔබට ලංවෙලා
මියෙනා තුරා සසරේ සදා ආදරේ ඔබට මා //
රංගනය :- ජනිත් රුක්මන්, ශානිකා දිල්හානි, ගනුෂ්ක රණසිංහ, මනෝජ් ලක්මාල් ඇතුළු ENTC-2008 සොයුරු කැල 
තිර පිටපත :- දිනුත් චතුරංග ද සොයිසා, ලක්ෂිත චතුරංග
සංස්කරණය :- දිනුත් චතුරංග ද සොයිසා